سامانه یکپارچه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب یکی از بهترین سامانه های مدیریت برگزاری همایش‌های
علمی است که تقریباً تمامی فرآیندهای برگزاری همایش‌ها، جشنواره ها، نشست‌های علمی را در برمی گیرد و کاملاً به صورت دو زبانه است.

این سامانه یک سایت اطلاع رسانی را در اختیار مدیران و مسئولین علمی و اجرایی همایش قرار می دهد، چکیده و اصل مقالات از طریق سامانه در بازه زمانی که از سوی دبیر علمی مشخص می شود، دریافت شده و برای بررسی و ارزیابی علمی به هیأت داوران ارسال می شود. نتیجه ارزیابی از طریق همین سامانه به اطلاع نویسنده یا نویسندگان رسانده شده و چنانچه مقالات نیازمند بازنگری و اصلاح باشند، از طریق همین سامانه به اطلاع نویسنده رسانده شده و پس از انجام اصلاحات،دوباره از طریق همین سامانه ارسال می شود. هزینه ثبت نام و شرکت در کارگاه‌های آموزشی نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

در این سامانه هشت نقش مجزا قرار دارد. هر کاربر می‌تواند صاحب یک یا چند نقش باشد. اگر کاربری چند نقش داشته باشد، می تواند با مراجعه به صفحه اول سایت، نقش خود را تغییر دهد .برای مثال اگر یک کاربر در این سامانه به عنوان نویسنده و داور تعریف شده است، می‌تواند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود، یکی از دو نقش نویسندگی یا داوری را انتخاب کرده و به ایفای مسئولیت خود بپردازد.

هشت نقشی که در این سامانه وجود دارد به شرح ذیل است:
1)نویسنده یا شرکت کننده در همایش
2)داور
3) ناشر
4)داور بخش مسابقات
5)دبیر علمی بخش مسابقات
6)مدیر نمایشگاه
7)مدیر خبرگزاری
8)مدیر اجرایی

سامانه یکپارچه مدیریت برگزاری همایش‌های علمی سیناوب در نقش یک منشی پیگیر و فعال، تمامی امور مربوط به چرخه انتشار مقالات علمی را انجام می دهد. هر فردی که در این سامانه ثبت نام می کند، در ابتدا به عنوان نویسنده یا شرکت‌کننده در همایش شناخته می شود و فقط می‌تواند چکیده یا اصل مقالات را ارائه دهد .برای پذیرش سایر مسئولیت ها، نقش‌های دیگری در سامانه تعبیه شده است.

login